Les Ateliers de la Meuse werden opgericht in een wereld waarin de kwaliteit van de productieprocessen van het grootste belang is. Strengheid, concentratie, veiligheid, beveiliging, netheid en orde zijn de kernwaarden voor de dagelijkse activiteiten met een belangrijke kwaliteitscel in de fabriek (ISO9001 : 2008, gestandaardiseerde controlemiddelen en NDT, duurzaam engagement en kwaliteit, veiligheid, nucleaire beveiliging).

De maatregelen om de kwaliteit te garanderen worden in alle stadi toegepast.

Alle uitgewerkte processen van het kwaliteitssysteem zijn geïntegreerd in de veiligheidscultuur.

De veiligheidscultuur in een kwaliteitssysteem impliceert en steunt op:

  • het integreren van veiligheid in alle activiteiten
  • het erkennen van het belang van veiligheid
  • het aanleren van een veiligheidsreflex
  • de verantwoordelijkheden op het vlak van veiligheid zijn duidelijk vastgelegd
  • het engagement van de directie op het vlak van veiligheid

De veiligheidscultuur is een goede werkingsmotor voor de kwaliteitsgarantie.

Diaporama :

© 2010 scalp.be